Yönetim Kurulu

Prof. A. Binnur Ekber (Konservatuvar Müdürü)

San. Öğr. El. Aylin İpekçioğlu (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Demet Akkılıç (Piyano Anasanat Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayten Kaplan

Yrd. Doç. Sibel Özgün

Öğr. Gör. Arif Bursal (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Öğr. Gör. Ercüment Burak Erdoğan (Okutman Temsilcisi) *

Arş. Gör. Aylin Uysal (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

(Öğrenci Temsilcisi) *

Sultan Mercanoğlu (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Yönetim Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr