Yönetim Kurulu

Prof. A. Binnur Ekber (Konservatuvar Müdürü)

Aylin İpekçioğlu (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Binnur Ekber

Doç. Ceylan Kabakcı

Yrd. Doç. Sibel Özgün

Öğr. Gör. Arif Bursal (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Öğr. Gör. Ercüment Burak Erdoğan (Okutman Temsilcisi) *

Arş. Gör. Aylin Uysal (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

Oğulcan Gökalp (Öğrenci Temsilcisi) *

Sultan Mercanoğlu (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Yönetim Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr