Yönetim Kurulu

Prof. A. Binnur Ekber (Konservatuvar Müdürü)

San. Öğr. El. Aylin İpekçioğlu (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Demet Akkılıç (Piyano Anasanat Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayten Kaplan

Prof. Burak Tüzün

Öğr. Gör. Vural Kahraman (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

- (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

- (Öğrenci Temsilcisi) *

Türkan Yalçın (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Yönetim Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr