Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Türev Berki (Konservatuvar Müdürü)

Prof. Eylem Önder Başarır (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Binnur Ekber

Doç. Ceylan Kabakcı

Yrd. Doç. Sibel Özgün

Öğr. Gör. Arif Bursal (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Öğr. Gör. Ercüment Burak Erdoğan (Okutman Temsilcisi) *

Arş. Gör. Aylin Uysal (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

Oğulcan Gökalp (Öğrenci Temsilcisi) *

Sultan Mercanoğlu (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Yönetim Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr