Konservatuvar Kurulu

Prof. Metin MUNZUR (Müdür)

Doç. H.Levent KUTERDEM (Müdür Yardımcısı)

San.Öğr.El. Doğan ÇAKAR (Müdür Yardımcısı)

Doç.Dr. Selçuk GÖLDERE (Tedviren Müdür Yardımcısı)

San.Öğr.El. Kamer GÜNGÖR (Tedviren Müdür Yardımcısı)

Türkan YALÇIN (Konservatuvar Sekreteri)

Prof. Dr. Türev BERKİ (Müzik Bilimleri Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Türel EZİCİ (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

Öğr. Gör. Şahin ÜNGÖR (Okutman Temsilcisi)

Öğr. Gör. Arif BURSAL (Öğretim Görevlisi Temsilcisi)

Araş. Gör. Mert Can Parlar (Araştırma Görevlisi Temsilcisi)

Mert Özdemir (Öğrenci Temsilcisi)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr
ADK Web Sayfası Sorumlusu: Doç.Dr.Selçuk GÖLDERE
(e-mail:selcukgoldere@hacettepe.edu.tr)