Konservatuvar Kurulu

Prof. A. Binnur Ekber (Konservatuvar Müdürü)

Aylin İpekçioğlu (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Ebru Karaağaç (Müzik Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Türev Berki (Müzik Bilimleri Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Türel Ezici (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

Öğr. Gör. Arif Bursal (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Öğr. Gör. Ercüment Burak Erdoğan (Okutman Temsilcisi) *

Arş. Gör. Aylin Uysal (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

Oğulcan Gökalp (Öğrenci Temsilcisi) *

Sultan Mercanoğlu (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr