Konservatuvar Kurulu

Prof. A. Binnur Ekber (Konservatuvar Müdürü)

Aylin İpekçioğlu (Konservatuvar Müdür Yardımcısı)

Prof. Demet Akkılıç (Müzik Bölümü Başkanı)

Prof. Dr. Türev Berki (Müzik Bilimleri Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Türel Ezici (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

Öğr. Gör. Arif Bursal (Öğretim Görevlisi Temsilcisi) *

Öğr. Gör. Ercüment Burak Erdoğan (Okutman Temsilcisi) *

Arş. Gör. Aylin Uysal (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) *

Oğulcan Gökalp (Öğrenci Temsilcisi) *

Türkan Yalçın (Konservatuvar Sekreteri)

* Konservatuvar Kurulu’na, temsilcisi olduğu grubu ilgilendiren konularda oy hakkı olmaksızın katılan üye

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr