Konservatuvar Müdür Yardımcıları
Doç. H.Levent KUTERDEM(Müdür Yardımcısı) kuterdem@hacettepe.edu.tr
Sanatçı Öğr. El. Doğan ÇAKAR(Müdür Yardımcısı) dcakar@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr. Selçuk GÖLDERE (Tedviren Müdür Yardımcısı)
selcukgoldere@hacettepe.edu.tr
Sanatçı Öğr. El. Kamer GÜNGÖR(Tedviren Müdür Yardımcısı) kamergungor@gmail.com
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr
ADK Web Sayfası Sorumlusu: Doç.Dr.Selçuk GÖLDERE
(e-mail:selcukgoldere@hacettepe.edu.tr)