Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi

KÜLTÜR BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğr. Gör. Şahin ÜNGÖR
sungor@hacettepe.edu.tr
Öğretmen Serkan TAŞserkantas@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Vesile ÇALIKOĞLUvesileyasar.calikoglu.hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Arif BURSAL
abursal@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Hatice ÇAKIMCIhaticecakimci@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Dr Meltem ÖKTEMmeltemokdem@yahoo.com
Öğr. Gör. Sibel İNCEOĞLUasibel.inceoglu@hotmil.com
Öğr. Gör. Huriye ALTINAYhuriyealtinay@hotmail.com
Öğr. Gör. Neslihan LAFÇInel9610@gmail.com
Öğr. Gör. Ece CERANceranece@hotmail.com
Öğretmen Müge CİNEMREmugeozer@hacettepe.edu.tr
Öğretmen Ayşen DEMİRELayskync1234@hotmail.com
Öğretmen İlknur KARAKAYAilknur.karakaya@hacettepe.edu.tr
Öğretmen Mustafa TAŞKINtaskinm@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Deniz ALTUNCAN
Öğr. Gör. Gülben KOCABIÇAK
Öğr. Gör. Seren ERTEN
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr
ADK Web Sayfası Sorumlusu: Doç.Dr.Selçuk GÖLDERE
(e-mail:selcukgoldere@hacettepe.edu.tr)