İdari Personel
Konservatuvar Sekreteri
Leyla Öğüt leyla.ogut@hacettepe.edu.tr Şef
Ayişe Üzülmez auzulmez@hacettepe.edu.tr Öğrenci İşleri Şefi
Nusret Esmertaş nusretesmertas@hacettepe.edu.tr Evrak İşleri Şefi
Bertan Durur bertand@hacettepe.edu.tr Memur (Bilgisayar İşletmeni)
Hatice Onur Güler haticeonur.guler@hacettepe.edu.tr Kompozisyon ASD/Üflemeli ve Vurmalı
Çalgılar ASD Sekreteri (Bilgisayar İşletmeni)
Sibel Eminoğlu sibele@hacettepe.edu.tr Müdürlük Sekreteri (Bilgisayar İşletmeni)
Nermin Vurgeç nvurgec@hacettepe.edu.tr Piyano ASD Sekreteri (Bilgisayar İşletmeni)
Seçil Turhan secil.turhan@hacettepe.edu.tr Hacettepe Senfoni Orkestrası-Şube Müdürü
Mustafa KUŞ mustafakus@hacettepe.edu.tr Öğrenci İşleri (Memur)
Elif Bengisu GÜRSOY elifbengisu.gursoy@hacettepe.edu.tr Personel İşleri (Memur)
Osman DEMİR Tiyatro ASD
Yaylı Çalgılar ASD Sekreteri (Memur)
Erdal ERDEM erdal.erdem@hacettepe.edu.tr Öğrenci İşleri
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Sekreteri (Bilgisayar İşletmeni)
Nami ALMALI Evrak İşleri Memur
Erdal ERDEM erdal.erdem@hacettepe.edu.tr Bale Anasanat Dalı Sekreteri (Bilgisayar İşletmeni)
Ali Hakan DÜZ hakanduz@hacettepe.edu.tr Tanıtım Ofisi Sorumlusu
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr