Sıkça Sorulan Sorular

Konservatuvarda hangi Bölümler var?
Ankara Devlet konservatuvarında 3 bölüm vardır. Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzik Bilimleri Bölümü.

Konservatuvarda hangi eğitim programları var?
Ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü programlarda ders verilmektedir.

Eğitim programlarının şartlarını nasıl öğrenebilirim?
Eğitim programlarının hepsi kendine özgü şartları ve koşulları vardır. Bu koşulları www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Konservatuvarda kaç anasanat/anabilim dalı var?
Müzik bölümüne bağlı Caz, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Piyano Anasanat dalları vardır.
Sahne Sanatları Bölümüne Bağlı, Bale, Opera ve Tiyatro Anasanat Dalları mevcuttur.
Müzik Bilimlerine Bağlı, Müzikloji, Müzik Teknolojileri, Müzik Teorileri Anabilim Dalları mevcuttur.

Konservatuvarda hangi çalgıların eğitimi veriliyor?
Konservatuvar eğitimi verilen çalgılar, Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Vurmalı Çalgılar, Arp, Yaylı Çalgılar (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrabas) Piyano, Gitar çalgılarına uluslararası standartlarda solistik eğitim verilmektedir.

Konservatuvarda sanat alanı dışında bilimsel yönden verilen bir eğitim var mı?
Müzik Bilimlerine Bağlı, Müzikoloji, Müzik Teknolojileri, Müzik Teorileri Anabilim dallarında eğitim verilmektedir.

Enstrüman çalmayı nasıl öğrenebilirim?
Enstrüman çalmak disiplin işidir. Solfej ve Enstrüman birbirlerini tamamlayan parçalardır. Haftada en az iki ders alanında uzman enstrüman öğretmenleriyle detaylı eğitimi kapsar. Dersler öğretmenle birebir olarak yapılır.

Konservatuvar sınavları ne zaman yapılıyor?
Giriş sınavları genellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı okullar kapandıktan sonraki hafta yapılmaktadır. Nakil, geçiş sınavları için www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden detayları öğrenebilirsiniz.

Çalgı eğitimi için nasıl yönlendirme yapılıyor?
Çalgı eğitiminde yönlendirme adayın fiziksel koşulları, işitmesi ve yatkınlığı gözönünde bulundurularak yapılmaktadır.

Ortaokul 5. Sınıf Konservatuvar sınavlarında enstrüman çalmamız önemli mdir?
Enstrüman çalmanı önemli değildir. Özel kurslarda ehliyet sahibi olmayan kişi ya da kişilerce verilen entrüman dersleri konservatuvar eğitimnde oldukça sıkıntı yaratmaktdır. Sınavda herhangi enstrümanı çalmanız ya da çalmamanız sınav kazanma hakkınızı etkilemez ve etkisizdir.

Ses eğitimi nasıl yapılmaktadır ?
Ses eğitimi, çeşitli teknik egzersizler aracığıyla yapılmaktadır. Bu egzersizler, sesin şan için uygun olduğu pozisyon da, nefes teknikleri kullanılarak öğretilmesi ve pekiştirilmesi amacı ile tecrübeli eğitmenler tarafından uygulanmaktadır.

 Insan seslerinin çeşitleri var mı?
İnsan sesleri erkek ve kadın olarak ikiye ayrılır. Bunlar da kendi içlerinde sesin rejistrı ve rengine göre çeşitlenir. Bayan sesleri en kalından inceye göre alto, mezzo-soprano, soprano olarak, erkek sesleri ise bas, bariton ve tenor olarak adlandırılır.

Konservatuvar da Opera eğitimi için nasıl yönlendirilebilirim?
Konservatuvar eğitimi için, Opera sanatçılarından ya da çeşitli sanat okullarında ders veren,  alanında yetkili kişilerin görüşleri alınarak gerekli  ön çalışma yapılır.

Opera şarkıcısı olmak için nasıl bir eğitim almam gerekiyor?
Doğru ses ve nefes teknikleri, mimik ve rol çalışmaları, diksiyon eğitimi alınması gerekmektedir. Bu eğitim, ses sağlığı açısından önem ve özen gerektirdiği için bilinçli ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.

Konservatuvar Opera Anasanat Dalı’nda okumak için yaş sınırı nedir?

Şan eğitimi sesin fiziksel gelişimine bağlı olarak 17 yaşından itibaren başlamaktadır. Konservatuvarımızda üst yaş sınırı 23 olarak belirlenmiştir.

Konservatuvara başvuru koşullarını nasıl ve nereden öğrenebilirim?
Konservatuvar başvuru koşullarını www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Baraj ve Kesin Kabul Sınav takvimlerini nereden öğrenebilirim?
www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Konservatuvardaki dersler diğer okullardaki derslerden farklı mı? Ve farkı nedir?
Konservatuvara girdikten sonra alanınızla ilgili derslerin yanı sıra Kültür derslerine de girersiniz. Enstrüman dersleri bire bir, solfej eğitimi dersleri en fazla 15 kişilik sınıflarda verilmektedir. Kültür dersleri ise genellikle daha kalabalık sınıflarda verilmektedir.

Konservatuvar eğitiminde enstrüman seçimi nasıl yapılır?
Enstrüman seçimi için söz konusu enstrümanı çalmak diye bir belirleyici etken yoktur. Giriş sınavında başta işitme sınavı geçerli olmak üzere, fiziksel yapı, dudak, ağız, parmak, el ve vücut yapıları çok önemlidir.

Konservatuvarda okumak zor mu?
Ankara Devlet Konservatuvarı ulusal ve uluslararası alanda bir çok önemli sanatçı yetiştirmiş ve halen yetiştirmekte; Türkiye Cumhuriyetindeki birçok  konservatuvar, müzik okulu, Kültür Bakanlığı’na bağlı Sanat kurumlarına destek veren bir okuldur. Geleceğin sanatçılarını yetiştiren bir okul olarak her türlü donanıma sahip kültürlü, bilim etiğini özümsemiş, sağduyulu sanatçılar yetiştirecektir. Bu yüzden

Haftada kaç saat entrüman dersi veriliyor?
Haftada en az iki gün ve iki saat enstrüman dersi verilmektedir.

Solfej dersleri toplu mu yapılıyor?
Solfej dersleri sanat dalları ve Bilim dallarının yapılarına göre değişmektedir. Haftada en az 4 saat ile 8 saat arasında Solfej dersi verilmektedir. Dersler toplu olarak yapılmakla birlikte sınıf mevcutları 15 kişilik olmaktadır. Çok özel durumlarda sayı 18’e kadar çıkmaktadır.

Uluslararası öğrenciler için Konservatuvar’da okuma şartları nasıldır?
Konservatuvar’da eğitim dili Türkçe dir. Lisans programları için talep üzerine uluslararası kontenjan açılır ve başvuru yönetmelikler dahilinde gerçekleştirilir.

Konservatuvar sınavları hakkında detaylı bilgiyi nereden alabilirim?
Detaylı bilgiyi  www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

Şarkıcı olmak için nasıl bir eğitim almam gerekiyor?

Konservatuvardaki etkinliklerden nasıl haberdar olurum?
Detaylı bilgiyi  www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

Nasıl dansçı olunur?
Bale dansçısı olmak için adaylar 5.sınıfta konservatuvarlardaki bale bölümü sınavlarına giriyorlar. Özel yetenek sınavları ile okula kabul edilen adaylar 8 yıllık temel bale eğitiminin ardından 4 yıllık lisans eğitimi ile dans eğitimlerini tamamlarlar. Klasik bale dansçısı olarak mezun olurlar. Modern dansçı olmak isteyen adaylar lisans döneminde yetenek sınavı ile seçiliyorlar. 4 Yıllık temel eğitim ile modern dansçı olabiliyorlar.

Bale Anasanat Dalında hangi dersler vardır?
Klasik Bale dersleri, Pas de Deux denilen partner ile dans etme, Karakter Dansları, Repertuvar dersleri, Birlikte Uygulama dersleri, Modern Bale dersleri, Bale ve Dans Tarihi dersleri, Piyano dersi gibi dersler vardır.

Dans etmek zor mudur?
Dans etmek teknik olarak bir süreç işidir. Uzun yıllara yayılan süreç dans etmeyi kolaylaştırır elbette. Ama esas olarak dans etmek kişiye has özel bir eylemdir. Bazı kişiler dans için yaratılmışlardır. Eğitim bu işi sadece görünür hale getirir.

Erkek dansçılar yetenek sınavlarında neden daha şanslılar?
Erkek aday başvurusu daha az, bu yüzden erkek adaylar daha şanslılar, daha çok tercih ediliyorlar.

Point denilen özel dans ayakkabıları ile dans etmek kolay mı?
Özel çalışmalarla point’te dans etmek kolay hale geliyor. Bu iş sürekli çalışma gerektiriyor. Ayak yapısının uygunluğu ve point çalışmaları işi daha da kolaylaştırıyor.

Tütü nedir?
Dansçıların giydiği, tülden,  özel bir işlem sonucunda  dikilen sahne kostümüdür.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr
ADK Web Sayfası Sorumlusu: Doç.Dr.Selçuk GÖLDERE
(e-mail:selcukgoldere@hacettepe.edu.tr)