Sıkça Sorulan Sorular

Konservatuvarda hangi bölümler var?

Ankara Devlet konservatuvarında 3 bölüm vardır. Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzik Bilimleri Bölümü.

Konservatuvarda hangi eğitim programları var?

Ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü programlarda ders verilmektedir.

Eğitim programlarının şartlarını nasıl öğrenebilirim?

Eğitim programlarının hepsi kendine özgü şartları ve koşulları vardır. Bu koşulları www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Konservatuvar sınavları ne zaman yapılıyor?

Giriş sınavları genellikle Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı okullar kapandıktan sonraki hafta yapılmaktadır. Nakil, geçiş sınavları için www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden detayları öğrenebilirsiniz.

Konservatuvara başvuru koşullarını nasıl ve nereden öğrenebilirim?

Konservatuvar başvuru koşullarını www.konser.hacettepe.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Konservatuvarda kaç anasanat/anabilim dalı var?

Müzik Bölümü anasanat dalları: Caz, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Piyano

Sahne Sanatları Bölümü anasanat dalları: Bale, Opera ve Tiyatro

Müzik Bilimleri Bölümü anabilim dalları: Müzikoloji, Müzik Teknolojileri, Müzik Teorileri

Konservatuvarda hangi çalgıların eğitimi veriliyor?

Konservatuvar eğitimi verilen çalgılar, Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Vurmalı Çalgılar, Arp, Yaylı Çalgılar (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrabas) Piyano, Gitar çalgılarına uluslararası standartlarda performans eğitimi verilmektedir.

Konservatuvarda sanat alanı dışında bilimsel yönden verilen bir eğitim var mı?

Müzik Bilimlerine bağlı olan Müzikoloji ve Müzik Teorileri Anabilim dallarında eğitim verilmektedir. (Müzik Teknolojileri programı henüz pasif durumdadır).

Çalgı çalmayı nasıl öğrenebilirim?

Çalgı çalmak disiplin işidir. Solfej ve çalgı birbirlerini tamamlayan parçalardır. Haftada en az iki ders, alanında uzman çalgı öğretmenleriyle gerçekleştirilir. Bu dersler, öğretmenle birebir olarak yapılır.

Çalgı eğitimi için nasıl yönlendirme yapılıyor?

Çalgı eğitiminde yönlendirme adayın beden yapısı, sesleri doğru işitme ve çalgıya yatkınlığı göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Konservatuvar’a Ortaokul 5. Sınıf düzeyinden girmek için, sınavda hali-hazırda çalgı çalınıyor olunması önemli midir?

Hayır. Tam tersine, özel kurslarda ehliyet sahibi olmayan kişi ya da kişilerce verilen çalgı dersleri, konservatuvar eğitim hayatında özellikle sıkıntı yaratan bir durumdur. Bununla birlikte, sınavda herhangi bir çalgının çalınması ve/veya çalınmaması, sınav kazanma hakkını etkilemez.

Ses eğitimi nasıl yapılmaktadır?

Ses eğitimi, çeşitli teknik egzersizler aracığıyla yapılmaktadır. Bu egzersizler, sesin şan için uygun olduğu pozisyonda, nefes teknikleri kullanılarak öğretilmesi ve pekiştirilmesi amacı ile tecrübeli eğitmenler tarafından uygulanmaktadır.

Konservatuvarda Opera eğitimi için nasıl yönlendirilebilirim?

Konservatuvar eğitimi için, Opera sanatçılarından ya da çeşitli sanat okullarında ders veren,  alanında “yetkili” kişilerin görüşleri alınarak gerekli ön çalışma yapılır.

Opera sanatçısı olmak için nasıl bir eğitim almam gerekiyor?

Doğru ses ve nefes teknikleri, mimik ve rol çalışmaları, diksiyon eğitimi alınması gerekmektedir. Bu eğitim, ses sağlığı açısından önem ve özen gerektirdiği için bilinçli ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.

Opera Anasanat Dalı’nda eğitim görmek için yaş sınırı nedir?

Şan eğitimi sesin fiziksel gelişimine bağlı olarak 17 yaşından itibaren başlamaktadır. Konservatuvarımızda üst yaş sınırı 23 olarak belirlenmiştir.

Konservatuvardaki derslerin diğer okullardaki derslerden farkı nedir?

Konservatuvara girdikten sonra alanınızla ilgili derslerin yanı sıra kültür derslerine de girersiniz. Çalgı dersleri bire bir, solfej eğitimi dersleri en fazla 15 kişilik sınıflarda verilmektedir. Kültür dersleri ise genellikle daha kalabalık sınıflarda verilmektedir.

Konservatuvar eğitiminde çalgı seçimi nasıl yapılır?

Çalgı seçimi için söz konusu çalgı çalmak diye bir belirleyici etken yoktur. Giriş sınavında başta işitme sınavı geçerli olmak üzere, fiziksel yapı, dudak, ağız, parmak, el ve vücut yapıları çok önemlidir.

Nasıl dansçı olunur?

Bale dansçısı olmak için adaylar ilköğretim 5. sınıf düzeyine geldiklerinde, Bale Anasanat Dalı sınavlarına girerler. Özel yetenek sınavları uyarınca kabul edilen adaylar, 8 yıllık temel bale eğitiminin ardından 4 yıllık lisans eğitimi ile dans eğitimlerini tamamlayıp, klasik bale dansçısı olarak mezun olurlar. Modern dansçı olmak isteyen adaylar ise, lisans devresine yetenek sınavı ile seçilirler. Bunlar, 4 Yıllık temel eğitim ile modern dansçı olurlar.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr