İletişim

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800
Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 -12
Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr

KONSERVATUVAR YÖNETİMİ BÖLÜMLER
Santral 1110 MÜZİK BÖLÜMÜ
Konservatuvar Müdürü 1112 KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ ANASANAT DALI
Müdür Yardımcısı 1112 Kompozisyon & Orkestra Şefliği ASD Sekreteryası 1209
Müdür Yardımcısı 1112 PİYANO ANASANAT DALI
Konservatuvar Sekreteri 1112 Piyano Anasanat Dalı Başkanlığı 1221
KONSERVATUVAR İDARİ PERSONEL Gitar Sanat Dalı Başkanlığı 1276
Müdürlük Sekreteryası 1112 Piyano Anasanat Dalı Sekreteryası 1202
Konservatuvar Sekreteryası 1112 Piyano Atölyesi 1176
Santral 1110 Piyano Atölyesi 1178
İdari Şef 1113 Piyano Atölyesi 1177
İç Hizmetleri (Müdürlük) 1119 YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI
Personel İşleri 1128 Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanlığı 1236
Yazı İşleri 1122 Yaylı Çalgılar ASD Sekreteryası 1210
Kayıt Kontrol Yetkilisi 1279 Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Atölyesi 1237
İç Hizmetler 1140 ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI
ÖĞRENCİ İŞLERİ( LİSANS DEVRESİ) Üfl.& Vur.Çal.Anasanat Dalı Başkanlığı 1230
Öğrenci İşleri Şefliği 1139 Üfl.& Vur.Çal. ASD Sekreteryası 1288
CAZ ANASANAT DALI
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ Caz Anasanat Dalı Başkanlığı  1224
Lise Müdürü 1131 Caz Anasanat Dalı Sekreteryası  1209
Müdür Yardımcısı 1285 Caz Anasanat Dalı Öğretim Elemanları 1287
Sekreterlik 1133 MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI
İlköğretim Müdürü 1126 Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 1200
Müdür Yardımcısı 1125 Müzikoloji Anabilim Dalı Sekreteryası 1184
Sekreterlik 1133 SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
BALE ANASANAT DALI
KÜTÜPHANE Sahne Sanatları Bölümü Başkanlığı 1161
Kütüphane Müdürlüğü 1304 Bale Anasanat Dalı Başkanlığı 1161
Ödünç Verme/Danışma 1303 Koreoloji-Koreografi Sanat Dalı Başkanlığı 1174
Güvenlik 1302 Bale Anasanat Dalı Sekreteryası 1163
SAĞLIK HİZMETLERİ Öğretim Elemanları Odası 1165
Doktor 1263 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Odası 1161
Hemşire 1257 Bale Ayakkabı Atölyesi 1158
Psikolog 1259 OPERA ANASANAT DALI
GÜVENLİK Opera Anasanat Dalı Başkanlığı 1185
Koruma Güvenlik 1274 Şan Sanat Dalı Başkanlığı 1185
Koruma Güvenlik 1179 Opera Anasanat Dalı Sekreteryası 1184
Danışma/Güvenlik Giriş) 1130 Şan Sanat Dalı 1181
Güvenlik (Arka Giriş) 1269 TİYATRO ANASANAT DALI
YEMEKHANE Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı 1149
Yemekhane 1264 Tiyatro Anasanat Dalı Sekretaryası 1163
Yemekhane – Mutfak 1275 Öğretim Elemanları Odası 1150
Kantin 1265 DİĞER BİRİMLER
Kafeterya 1266 Kamera Odası 1145
TEKNİK BAKIM Nota Yazım Birimi 1261
Teknik Bakım 1270 HACETTEPE SENFONİ ORKESTRASI
Teknik Bakım 1271 Hacettepe Senfoni Orkestrası Şefi 1224
Teknik Bakım 1272 Hacettepe Senfoni Orkestrası Sekretaryası 1209
Uyg. Sah. İnşaatı Şefliği 1175 Hacettepe Senfoni Orkestrası Koordinatörlüğü 1223
Kazan Dairesi 1273 Hacettepe Senfoni Orkestrası Koordinatörlüğü 1225
KOORDİNATÖRLÜK
Lisansüstü Koordinatörlüğü 1125 Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSAM) 0(312)2134627
Erasmus Koordinatörlüğü 1296
Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü 1241
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr