Müdürlerimiz

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARINDA 1936 YILINDAN İTİBAREN MÜDÜRLÜK YAPANLARIN LİSTESİ

İsmail Hikmet ERTAYLAN 1936 - 1939
Selahattin ÖKSÜZCÜ  1936 – 1939
Em.Alb. Rauf YENER  1939
Orhan Şaik GÖKYAY 1939 – 1944
Tevfik ARARAD 1944 – 1948
Necil Kazım AKSES 1948 – 1949
Ulvi Cemal ERKİN 1949 – 1951
Mithat FENMEN 1951-1954/1969-1973/1977-1979/1980
Müfettiş Tahsin GÜLÖKSÜZ  1954
Fuat TURKAY 1954 – 1962
Şevki TAŞTAN 1962 – 1963
Mehmet DOĞANAY 1962 – 1963
Mustafa TEKSOY  1962 – 1963 / 1964
İlhan USMANBAŞ 1963 – 1964
Cahit KÜLEBİ  1964
Şerf ÇAYIRLIOĞLU   1965 – 1966 / 1968
Gültekin ORANSAY 1965 – 1966
Neriman SERDARLAR 1966 – 1967
Muammer SUN 1973 (görev süresi bilinmiyor)
Muhsin CANPOLAT   1973 – 1975
İhsan AKPOLAT  1975 – 1977
İlyas AVCI 1977 – 1978
Erçıvan SAYDAM 1978-1979
Mithat FENMEN 1979-1980
Ali ÇERÇİOĞLU 1980-1981
Cemil SÖKMEN  (kısa süreli müdür vekili)
Aykut DOĞANSOY 1981-1982
İhsan ÖZSOY 1982
Atilla IŞIKSUN  1983 (03.01.1983-24.05.1983)
Prof. Ersin ONAY  1983-1987
Prof. Cüneyt GÖKÇER 1987-1993
Prof. Erol GÖMÜRGEN 1993-1996
Prof. Ali DOĞAN  1996-2005
Prof. Dr. Erol BELGİN 2005-2011
Prof. Kazım  Murat TAMER  2012-2014
Prof. Metin MUNZUR 2014- 2017  
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr