Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Keman Sanat Dalı

Viyola Sanat Dalı

Viyolonsel Sanat Dalı

Kontrbas Sanat Dalı

Ankara Devlet Konservatuvarı 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk‘ün isteği üzerine Türkiye'nin müzik yaşamını kalkındırmak için kurulmuştur. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı keman sanatçısı ve eğitimci Lico Amar'ın öncülüğünde açılmıştır. Walter Gerhard (keman sanatçısı ve eğitmen), A. Haendschke (keman sanatçısı ve eğitmen), Adolf Winkler (keman sanatçısı), Walter Wunsch (keman sanatçısı), Necdet Remzi Atak (keman sanatçısı), Mahmut Ragıp Gazimihal (keman sanatçısı), İzzet Nezihi Albayrak (viyola ve keman sanatçısı), bölümün ilk sanatçı eğitimcileridir.

Ankara Devlet Konservatuvarı 1982 yılında YÖK yasası ile Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve sanatta yeterlik) programlarıyla, gerek akademik öğrenim yaşamına gerekse ulusal ve uluslararası çerçevede yer alan sanat ve müzik eğitimi kurumlarına katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

Prof. Ebru KARAAĞAÇ (Müzik Bölümü Başkanı)

Prof. Ceylan KABAKÇI (Keman ve Yaylı Çalgılar Bölüm Başkanı)

Prof. Bige Bediz KINIKLI (Viyola Sanat Dalı Başkanı)

Doç. İzzet NAZLIAKA (Viyolonsel Sanat Dalı Başkanı)

Prof. Alper MÜFETTİŞOĞLU (Kontrabas Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter: Osman Demir

İlgili Yönergeler

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu

  Keman Sanat Dalı Öğretim Elemanları
Prof. Ceylan KABAKÇI (S.D.B.)
Prof. Reyyan YÜCELEN BAŞARAN
Prof. Ebru KARAAĞAÇ
Prof. Eylem ÖNDER BAŞARIR
Dr. Öğretim Üyesi Faruk TAMER
Doç.Jülide YALÇIN DITTGEN - Misafir Öğr. El.
Tuğba TAMER TÜRELİ - Misafir Öğr. El.
Arif MÖHSÜNOĞLU - Misafir Öğr. El.
Nevzat ÖNDER - Luthier San. Öğr. Elemanı nonder@hacettepe.edu.tr
Viyola Sanat Dalı Öğretim Elemanları
Prof. Bige Bediz KINIKLI (S.D.B.)
Doç. Dr. Evren BİLGENOĞLU
Yrd. Doç. Feza GÖKMEN
Murat CANGAL - Misafir Öğr. El.
Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Elemanları
Doç. İzzet NAZLIAKA (S.D.B.)
Doç. Kerem AYKAL
Garbis ATMACAYAN - Uluslararası Uzman
Prof. Ali DOĞAN - Misafir Öğr. El.
Erdoğan DAVRAN - Misafir Öğr. El.
erdogandavran@yahoo.com.tr
Yiğit Tan Misafir Öğr.El.
Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Elemanları
Prof. Alper MÜFETTİŞOĞLU (S.D.B.)
Doç. Burak KARAAĞAÇ
Hacer ÖZLÜ - Misafir Öğr. El.
Korrepetisyon Dersi Öğretim Elemanları
Öğr. Gör. Gökçen KÜÇÜK REMES
Öğr. Gör. Evrim TURAN
Gulmira TOKOMBAYEVA - Uluslararası Uzman
Jolan Emese ARIBAL - Uluslararası Uzman
Ar. Gör. Elif AKAR
Günay TUZKAYA - Misafir Öğr. El.
Begümhan GENÇGÖNÜL - Misafir Öğr. El.
Melis SOYARSLAN - Misafir Öğr. El.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr