Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Flüt Sanat Dalı

Obua Sanat Dalı

Klarnet Sanat Dalı

Fagot Sanat Dalı

Korno Sanat Dalı

Trompet Sanat Dalı

Tuba Sanat Dalı

Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar sanat dallarının (Flüt-Obua-Klarinet-Fagot-Korno-Trompet-Trombon-Tuba-Vurmalı Çal.) Müzik Bölümü bünyesi altında tarihi, Musiki Muallim Mektebinin kuruluş tarihi olan 1936 yılına dayanmaktadır. Ankara Devlet Konservartuvarı, 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu kapsamına alınmasıyla ve Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmasıyla bu sanat dalları “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı” adı altında birleşerek tekrar yapılanmıştır. Sanatta Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları ise 1996-1997 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmiştir.

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıyla, üflemeli ve vurmalı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, ulusal ve uluslararası orkestralara ve eğitim kurumlarına sanatçı ve eğitimciler yetiştirmeye devam etmektedir.

Sanatçı Öğr. El. Ekrem ÖZTAN (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

San. Öğr. El. Aysun MÜFTÜOĞLU (Flüt Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU (Obua Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Ekrem ÖZTAN (Klarinet Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Gülnur KURT (Fagot Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU (Korno Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Gülnur KURT (Trompet Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Hakan YEDİCAN (Trombon Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Aysun KORKMAZ (Tuba Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Tarkan YEDİCAN (Vurma Çalgılar Sanat Dalı)

Sekreter: Onur GÜLER

İlgili Yönergeler

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu
Sanatçı Öğr. El. Ekrem ÖZTAN
ekremoztan@gmail.com
Sanatçı Öğr. El. Gülsen ŞATANA
gulsensatana@hotmail.com
Sanatçı Öğr. El. Meral LEBLEBİCİOĞLU
merleb@hacettepe.edu.tr
Sanatçı Öğr. El. Gülnur KURT
Sanatçı Öğr. El. Aysun KORKMAZ
aysun2986@gmail.com
Öğr. Gör. Tarkan YEDİCAN
tarkanyedican@hotmail.com
Yrd. Doç. Çiçek CANSUN
acansun@hotmail.com
Yrd. Doç. Bilge ÇİVRİLbilgeresital@hotmail.com
Sanatçı Öğr. El. Simay CİVELEK
simay.civelek@hacettepe.edu.tr
Sanatçı Öğr. El. Elvan ULUÇINAR
elvan.alpagut@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Hakan YEDİCAN
hakanyedican@yahoo.com
Öğr. Gör. Işıl Parlak PARLAK
isiltufekcioglu@gmail.com
Öğr. Gör. Mert Can PARLARmertcanparlar@hotmail.com
Sanat Uyg. Güngör DAL
gungordalank@hotmail.com
Öğr. Gör. Tolga YÜKSEL
tolga.yüksel@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Şafak CEYHAN
safak.ceyhan@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Bekir CAMCI
Yrd. Doç. İrfani ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Sedat CİVELEK
Öğr. Gör. Renato Alexandru LUPU
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr