Sahne Sanatları Bölümü

Doç. Dr Türel EZİCİ (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

Doç. Dr Türel EZİCİ (Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Aylin İPEKÇİOĞLU (Opera Anasanat Dalı Başkanı)

Doç. Dr Selçuk GÖLDERE (Bale Anasanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Arif Bora ATEŞYAKAN (Şan Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Aylin İPEKÇİOĞLU (Opera Sanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Özlem MERT (Bale Dansçılığı Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Zeynep ÖZBULUT (Koreografi ve Koreoloji Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. İnan MERT (Modern Dans Sanat Dalı Başkanı)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr