Piyano Sanat Dalı

1924'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin ilk bölümlerinden olan Piyano Bölümü, kurucu öğretmenleri arasında Ulvi Cemal Erkin, Ferhunde Erkin, Fuat Turkay ve Mithat Fenmen gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk piyanistleri yetiştirmiştir. 1982 Yılında H.Ü. ye bünyesine dâhil olmuştur. Piyano Anasanat Dalı bünyesinde Piyano, Arp ve Gitar Sanat Dalları İlköğretim, Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik programlarını yürütmektedir. Uluslararası düzeyde yetiştirdiği sanatçılarla, gerek akademik gerekse uygulamalı alanlarda, müziğin her dalında hizmet vermektedir.

Prof. Demet AKKILIÇ (Piyano Anasanat Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Sibel ÖZGÜN (Piyano Sanat Dalı)

Sekreter Nermin Vurgeç nvurgec@hacettepe.edu.tr
Ödüller

26 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında Almanya'nın Baden Württenberg eyaleti Müehlacker kentinde düzenlenen "EIGHT INTERNATIONAL COMPETITION "MUSICAL FIREWORKS IN BADEN-WUERTTEMBERG" yarışmasında, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu (MBO) 6. sınıf öğrencisi ve Sanatçı Öğretim Elemanı Sanem Berkalp'in öğrencilerinden Kuzey Çiftçi, A kategorisinde EN İYİ BİRİNCİLİK (ASSOLUTO) ödülü almıştır. Kuzey Çiftçi ayrıca, kardeşi Belit Çiftçi'nin (Çello) eşliğini de yapmış olup eşlik kategorisinde de BİRİNCİLİK ödülü kazanmıştır.
Yarışmanın ana sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://musikfeuerwerkbw.org/wp/

İlgili Yönergeler

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik

1924'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin ilk bölümlerinden olan Piyano Anasanat Dalı, kurucu öğretmenleri arasında Ulvi Cemal Erkin, Ferhunde Erkin, Fuat Turkay ve Mithat Fenmen gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk piyanistleri yetiştirmiştir. Piyano Anasanat Dalı adı altında kurulan Arp Sanat Dalı ise yurt dışından gelen eğitmenlerinin arasında R. Moisol, M. Grossi, Schiffner, S. Tobias, G. Parenti gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk arpistler yetiştirmiştir. Her iki bölüm de 1982 Yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesine dâhil olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı Lisansüstü programının amacı, öğrencilerin Piyano ve Arp alanında lisans eğitimi süresinde edinmiş olduğu, gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri geliştirmelerini sağlayarak, uluslararası düzeyde icracı ve eğitici sanatçılar yetiştirmektir. Piyano/Arp Yüksek Lisans programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili sanat dalı lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla bu sanat dalına kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar, ilgili sanat dalı tarafından hazırlanmış bir müfredat çerçevesinde oluşturacakları programdan sorumludurlar. Yüksek Lisans eğitiminin süresi 2-3 yıldır. Yüksek Lisans derecesi alan bir öğrenci Sanatta Yeterlik eğitimine devam edebilir. Sanatta Yeterlik programının amacı ise öğrencilerin Piyano ve Arp alanında yüksek lisans eğitimi süresinde edinmiş olduğu, gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri geliştirmelerini sağlayarak, uluslararası düzeyde icracı ve eğitici sanatçılar yetiştirmektir. Piyano/Arp Sanatta Yeterlik programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili sanat dalı Yüksek Lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar, Piyano Anasanat Dalı tarafından hazırlanmış bir müfredat çerçevesinde oluşturacakları programdan sorumludurlar. Sanatta Yeterlik eğitiminin süresi 4-6 yıldır.

Yüksek Lisans ve Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu

 

Piyano Anasanat Dalı
Esas Meslek Kadrosu
Prof. Demet AKKILIÇ (Anasanat Dalı Başkanı)
akkılıcdemet@gmail.com
Yrd. Doç. Sibel ÖZGÜN (Sanat Dalı Başkanı)
havvasibel.ozgun@gmail.com
Emekli Öğr.Üyesi Prof. Semra KARTAL
semrakartal48@gmail.com
Emekli Öğr.Üyesi Prof. Güherdal ÇAKIRSOY
guhbul@gmail.com
Prof. A. Binnur EKBER
binnurekber@hotmail.com
Prof. Yeşim ALKAYA YENER
yealka@hotmail.com
Prof. Hande DALKILIÇ
handedalkilic@hacettepe.edu.tr
Yrd. Doç. A. Oya ÜNLER BAYKA
baykaoya@yahoo.com.tr
Yrd. Doç. Menekşe AKAR
menekseakar@hotmail.com
Yrd. Doç. Diler ARGAT
haticediler.argat@hacettepe.edu.tr
Yrd. Doç. Öznur ORBAY
oznurorbay@gmail.com
Yrd. Doç. İrem BOZKURT
irembo@gmail.com
Sanatçı Öğr. El. Sanem BERKALP EGESEL
sanemberkalp@gmail.com
Yardımcı Meslek / Kadrosu Korrepetisyon Kadrosu
Doç. Nuran ALTUĞ
Emekli Öğr.Üyesi Yrd. Doç. Yasemin MARLALI
ymarlali@hotmail.com
Yrd. Doç. Vuslat KOYUNCU
vuslat@hacettepe.edu.tr
Sanat Uyg. Nuriye ARIKAN
Ar. Gör. Aylin UYSALaylinpiano@gmail.com
Ar. Gör. Elif AKAR
elifviolette@gmail.com
Ar. Gör. Deniz KUVANDIK
Ar. Gör. Ayten TÜRKER
ayten.turker@hacettepe.edu.tr
Öğr. El. Fırat AKARCALI
Uluslararası Uzman Gulmira Tokombaeva
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr