Tiyatro Anasanat Dalı

OYUNCULUK SANAT DALI - LİSANS

Sahne Sanatları Bölümü-Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı; Türkiye’de akademik düzeyde oyunculuk eğitimi veren ilk birimdir. 1936 yılında kurulan “Ankara Devlet Konservatuvarı” bünyesinde “Tiyatro Bölümü” olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümün kurucu yöneticisi Türk Hükümeti tarafından davet edilen Alman tiyatro ve opera rejisörü Prof. Carl Ebert’tir. Carl Ebert’in oyuncu, rejisör ve tiyatro eğitmenleri yetiştirmek üzere planladığı eğitim-öğretim müfredatı, ulusal bir yöntem oluşturma düşüncesini temel almakla birlikte, Konstantin Stanislavski’nin ve Max Reinhardt’ın yorum yöntemlerini birlikte içeren Rus ve Alman oyunculuk ve rejisörlük yöntemlerinin sentezi niteliği taşır.

Konservatuvarın 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmasıyla Sahne Sanatları Bölümü’ne bağlı bir birim olan Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı, Stanislavski yorum yönteminin yanı sıra çağdaş oyunculuk biçem ve teknikleriyle zenginleştirilmiş, ulusal/yerel araştırma, yorum, teknik ve uygulamalara yer veren bir lisans programı uygulamaktadır.

Ülkemizde oyunculuk eğitiminde köklü ve saygın bir geçmişe sahip olan birim lisans eğitiminde; ulusal ve uluslar arası ilgili programları, uygulamaları yakından izleyen; oyunculuk eğitiminin alt disiplinlerinde eğitim-öğretimi ve diğer sanat ve bilimlerle ilişkide disiplinler arası etkileşimi önemseyen; çağdaş eğitim anlayışıyla ulusal/yerel kaynakları değerlendiren; konferanslar, seminerler, atölye çalışmalarıyla desteklenen ders programlarıyla tiyatro, sinema, TV ve diğer gösteri sanatları alanlarına donanımlı, yaratıcı sanatçılar yetiştirerek sosyal ve kültürel misyonunu sürdürmektedir.

TİYATRO - YÜKSEK LİSANS

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro- Yüksek Lisans Programı, “Tiyatro Yüksek Lisans Programı” olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış ve ilk mezunlarını 1989 yılında vermiştir. Program 2012 yılı Güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlanmıştır.

Bu programda; tiyatro rejisörlüğü alanını teorik ve uygulamalı dramaturgi-yorum, göstergebilimsel ve yapısalcı yaklaşımlar, dramatik metin yazım teknikleri, tiyatro araştırmaları yorum ve uygulamaları, müzik, sahne tasarımı, estetik gibi alanlarla birleştiren; oyunculuk bilgi ve deneyimi desteğinde disiplinler arası bir ders programı uygulanmaktadır. Programda rejisörlük ve dram sanatına özgü teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı; tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alacak nitelikte tiyatro alan bilgi ve deneyimine sahip eğitmen ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.

TİYATRO - SANATTA YETERLİK

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro-Sanatta Yeterlik Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk olarak 2005 döneminde açılmıştır. Program 2012 yılı güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlanmıştır.

Bu programda tiyatro rejisörlüğü alanını teorik ve uygulamalı dramaturgi-yorum, göstergebilimsel ve yapısalcı yaklaşımlar, dramatik metin yazım teknikleri, tiyatro araştırmaları yorum ve uygulamaları, müzik, sahne tasarımı, estetik gibi alanlarla birleştiren; oyunculuk bilgi ve deneyimi desteğinde ileri düzeyde disiplinler arası bir ders programı uygulanmaktadır. Programda rejisörlük ve dram sanatına özgü ileri düzeyde teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı; tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alacak nitelikte tiyatro alan bilgi ve deneyimine sahip eğitmen ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.

Prof. Dr Türel EZİCİ (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Selçuk GÖLDERE (Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı)

Sekreter: Osman DEMİR

İlgili Yönergeler

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik / Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik/Doktora Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu

Tiyatro Anasanat Dalı Eğitmen Kadrosu

Öğretim Üyeleri:
Prof.Dr. Türel EZİCİ

turel.ezici@hacettepe.edu.tr

Öğretim Görevlileri

Öğr.Gör. Dr. Yeşim BALTACIOĞLU

yesimarsoy@gmail.com

Öğr.Gör. Vesile ÇALIKOĞLU

vcalikoglu@gmail.com

Öğr.Gör. Burcu KAN

burcu_kan@yahoo.com

Öğr.Gör. Seçil ÖZTAN

seciloztan@hotmail.com

 

San.Öğr.El. Doğan ÇAKAR (Bando Şefliği SD)

cakardogan@yahoo.com

Öğr.Gör. Göksu COŞKUNLAR (Bale ASD)

goksucoskunlar@gmail.com

Öğr.Gör. Ayşe Mine YÜKSEL (Opera ASD)

aysemineburc@gmail.com

 

 

Konuk Eğitmenler

Öğr.Gör. Filiz AREL

filizarel@hotmail.com

Öğr.Gör. Sevgi TÜRKAY

 

Öğr.Gör. Ferhunde KAYA

ferhundekaya1@gmail.com

Öğr.Gör. İsmet NUMANOĞLU

ismetnuman@yahoo.com

Öğr.Gör. Funda METE

funnymet@yahoo.com

Öğr.Gör. Seyda ERBİLGİN

seyda@erbilgin.com

Öğr. Gör. Olcay KAVUZLU

Öğr. Gör. Dr. Sevcan AKINCI

Öğr. Gör. Canan KIRIMSOY

Öğr. Gör. Mustafa KURT

Öğr. Gör. Volkan BENLİ

Öğr. Gör. Durukan ORDU

Öğr. Gör. Miraç ERONAT

 

Medya Galerisi

YOUTUBE' da HÜ ADK Tiyatro ASD Oyunculuk

Tiyatro ASD Görselleri

Medya Galerisi

Duyurular

Tiyatro Anasanat Dalı 18-20 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ODTÜ 9. Tiyatro Şenliğine katıldı.

27 Mart 2015 Dünya Tiyatrolar Günü Duyurusu

Tiyatro Anasanat Dalı 18 Mart 2015 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Duyurusu

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr