Opera Anasanat Dalı

LİSANS

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1936 yılında kurulmuştur. 1940’lı yıllarda Konservatuvarın Opera Eğitim Programı öğretim kadrosunda da yer almış olan Avusturyalı şan pedagogları M. KLEIN, F. BÖHM ve E. HIDALGO ünlü İtalyan soprano G. A. LOMBARDI ve S. İKESUS ALTAN'ın çabalarıyla oluşturulmuştur. Program, Alman ve İtalyan opera ekolleri etkisinde hazırlanmıştır ve geliştirilerek günümüze kadar bu çizgide devam etmiştir.

Opera Anasanat Dalı, opera sahnelerinde ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak nitelikte, temel ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi - beceri ve tutumlarla donatılmış, opera sanatçısı yetiştirme amacıyla eğitim vermektedir.

Bir yıllık mesleki hazırlık, 4 yıllık lisans olmak üzere 5 yıllık eğitim vermektedir.

LİSANSÜSTÜ

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Lisansüstü programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk olarak 1994 yılında açılmıştır. Program 2012 yılı güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlanmıştır.

Bu programda, opera sahnelerinde ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak nitelikte, üst düzeyde ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi-beceri ve tutumlarla donatılmış opera sanatçısı, eğitmen ve akademisyen yetiştirme amacıyla eğitim verilmektedir.

Prof. Dr Türel EZİCİ (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Aylin İPEKÇİOĞLU (Opera Anasanat Dalı Başkanı)

Sekreter Nermin VURGEÇ vurgecnermin@gmail.com

İlgili Yönergeler

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu
Sanatçı Öğr. El. Aylin İPEKÇİOĞLU
aylipek@gmail.com
Öğr. Gör. Arif Bora ATEŞYAKAN
boraatesyakan@gmail.com
Öğr. Gör. Nihan TURNAGÖL
annturnagol@hotmail.com
Öğr. Gör. Ayşe Mine YÜKSEL
aysemineburc@gmail.com
Yrd. Doç. Ayşe DÖNMEZ
ayse.donmez@hotmail.com
Öğr. Gör. Robert SEIDEL
seidel.robert@gmail.com
Öğr. Gör. Seçil ÖZTAN
secilo@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Aykut ÇINAR
aykutcinar@gmail.com
Öğr. Gör. Şebnem ALGIN
Öğr. Gör. Şenol TALINLI
talinlilar@yahoo.com
Uluslararası Uzm. Maia MARİ CHİKHRADZE
maiarrodhe@gmail.com
Ar. Gör. Ayşe DAĞISTANLI
aysedagistanli@hacettepe.edu.tr
Prof. Pekin KIRGIZ
kirgizpekin@gmail.com
Uluslararası Uzm. Iva IONOVA
ionovai@yahoo.com
Uluslararası Uzm. Ivayla HINKOVA-BOBCHEVA
ivayla.h@gmail.com
Korrepetitör Dengin CEYHAN
Korrepetitör Ali KALE
Zeynep ÇELEN TAMER
Ödüller

10-16 Şubat 2017 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen 10.Ulusal Genç solist Yarışması Üniversite Kategorisi'nde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera ASD Uluslararası Uzman Maia CHIKHRADZE'nin Lisans öğrencisi Samed KAHREMAN 3.LÜK Ödülü kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim elemanımızın başarısını kutluyoruz.
Opera ASD Bşk
Aylin İPEKÇİOĞLU

Medya Galerisi

Opera ASD Yarasa Temsili Youtube Linkleri

Parça I | Parça II | Parça III | Parça IV

Opera ASD Görselleri

Medya Galerisi

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr