Müzik Teorileri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türev BERKİ
(Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL
(Müzik Teorileri Anabilim Dalı Başkanı)

İlgili Bağlantılar

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketlerine yönelik ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Elemanları
Kadrolu Akademik Personel
Prof. Dr. Türev BERKİ
tberki@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Ferhat ÇAYLI
ferhatcayli@hacettepe.edu.tr
Misafir Akademik Personel
Prof. Dr. Cihat CANmcihat@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Cenk GÜRAYcenk.guray@gmail.com
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr