Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı

Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı, Konservatuvarımızın Beytepe Yerleşkesi’nde inşaatı devam eden yeni binasına taşınmasının ardından faaliyete geçecektir.

Prof. Dr. Türev BERKİ
(Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı)

Dr. Ahu KÖKSAL
(Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr