Müzikoloji Anabilim Dalı

1986 yılında kurulan ve iki yıl sonra eğitime başlayan Müzik Bilimleri Bölümü, günümüzde Müzikoloji Anabilim Dalı, Müzik Teorileri Anabilim Dalı ve Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalını barındırmaktadır.

Söz konusu anabilim dalları, bünyelerinde yürütülen lisans ve yüksek lisans programlarıyla, müzikolojinin alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Müzikoloji Anabilim Dalı'nın temel felsefesi; öğrencilerine, müziği bilimsel perspektifte ve bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilme imkânı sağlamaktır. Müzikoloji Lisans Programı da aynı yaklaşım üzerine temellenmiştir. Bu çerçevede, özellikle müzik teorileri, tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarına yoğunlaşan bir müfredat oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Türev BERKİ
(Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı)

Öğr.Gör.Burcu TUNAKAN
(Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

İlgili Bağlantılar

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketlerine yönelik ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Müzikoloji Anabilim Dalı Lisans Programı

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Müzikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Ayrıntılı bilgiye Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu
Kadrolu Akademik Personel
Prof. Dr. Ayten KAPLAN
aykap@hacettepe.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL
myuksel@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Ahu KÖKSALahuk@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Burcu TUNAKAN
meryemburcu.tunakan@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Günay GÜNAYDIN
gunaydin@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Gözde GÜRÜN DEMİRERİDEN
gozde.gurun@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Serkan ÖZÇİFCİ
serkan.ozcifci@hacettepe.edu.tr
Misafir Akademik Personel
Prof. Dr. Mehmet Emin GÖKTEPEmehmetgoktep@gmail.com
Öğr. Gör. İsmet KARADENİZ
ismet.karadeniz@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Özgen GÜRBÜZ
ozgengurbuz@yahoo.com
Öğr. Gör. Ahmet ULUS
akh19931@outlook.com
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mahallesi/ANKARA 06800 Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr