Müzikoloji Anabilim Dalı

Müzik Bilimleri Bölümü, ilk olarak Etnomüzikoloji ve Folklor Bölümü adıyla, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesinde 1986 yılında İstemihan Taviloğlu, İlhan Baran, Ertuğrul Bayraktarkatal ve Halil Erdoğan Cengiz tarafından kurulmuş, 1988 yılında eğitime başlamıştır. İlk bölüm başkanı İstemihan Taviloğlu'dur.

2007 yılında bölümün adı Müzikoloji, 2015’te ise Müzik Bilimleri olarak değiştirilmiştir. Günümüzde Müzik Bilimleri Bölümü’nde Müzikoloji Anabilim Dalı, Müzik Teorileri Anabilim Dalı ve Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı yer almaktadır.

Söz konusu anabilim dalları, bünyelerinde yürütülen lisans ve yüksek lisans programlarıyla, müzikolojinin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Türev BERKİ
(Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Ayten KAPLAN
(Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

İlgili Bağlantılar

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketlerine yönelik ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Müzikoloji Anabilim Dalı Lisans Programı

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Müzikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Ayrıntılı bilgiye Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu
Kadrolu Akademik Personel
Prof. Dr. Ayten KAPLAN
aykap@hacettepe.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL
myuksel@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Ahu KÖKSALahuk@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Burcu TUNAKAN
meryemburcu.tunakan@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Günay GÜNAYDIN
gunaydin@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Gözde GÜRÜN DEMİRERİDEN
gozde.gurun@hacettepe.edu.tr
Ar. Gör. Serkan ÖZÇİFCİ
serkan.ozcifci@hacettepe.edu.tr
Misafir Akademik Personel
Prof. Dr. Mehmet Emin GÖKTEPEmehmetgoktep@gmail.com
Öğr. Gör. İsmet KARADENİZ
ismet.karadeniz@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Hazal ELİBOLelibolhazal@gmail.com
Öğr. Gör. Özgen GÜRBÜZozgengurbuz@yahoo.com
Öğr. Gör. Ahmet ULUSakh19931@outlook.com
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr
ADK Web Sayfası Sorumlusu: Doç.Dr.Selçuk GÖLDERE
(e-mail:selcukgoldere@hacettepe.edu.tr)