Kompozisyon Sanat Dalı

Ankara Devlet Konservatuvarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün “ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartma” hedefleri doğrultusunda ve 1933 yılındaki talimatı sonrasında, 25 Haziran 1934 tarih ve 2541 sayılı “Milli Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu” ile kuruldu. 6 Nisan 1935'de Türkiye'ye davet üzerine gelen Paul Hindemith'in “Türk Musiki Hayatını Kurtarmak İçin Teklifler” başlıklı kapsamlı raporu doğrultusunda, konservatuvara dönüştürülmesi öngörülen Musiki Muallim Mektebi'nde 6-12 Mayıs 1936 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonucu eğitime başladı. İlk kompozisyon hocaları arasında Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun yer alır.

1934-1971 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, 1971-1982 arasında ise Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim/öğretimine devam eden Ankara Devlet Konservatuvarı, aynı yıl çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 sayılı kanun ile tüm yükseköğretim kurumları ile beraber YÖK kapsamına (Hacettepe Üniversitesi) alınmıştır.

Prof. Metin MUNZUR (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı)

Doç. H.Levent KUTERDEM (Kompozisyon Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter

İletişim
Telefon: 0 (312) 212 62 10 / 1209
Faks: 0 (312) 215 84 66
E-mail:adk@hacettepe.edu.tr

İlgili Yönergeler

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu

1. Kadrolu Akademik Personel

Prof. Metin MUNZUR (Anasanat Dalı Başkanı)

munzurmetin@yahoo.com

Prof. Bodgan Marek DREWNOWSKI

maestro@drewnowski.pl

Doç. Halil Levent KUTERDEM (Sanat Dalı Başkanı)

levent.kuterdem@gmail.com

Doç. Dr. Hatıra AHMEDLİ CAFER

xatiraahmedlicafer@gmail.com

Doç. Burak TÜZÜN

buraktuzun@gmail.com

Doç. Onur ÖZMEN

onozmen@gmail.com

Yrd. Doç. Ali Turgay ERDENER

turgay.erdener@gmail.com

San. Öğr. El. Doğan ÇAKAR (Bando SD Başkanı)

cakardogan@yahoo.com

San. Öğr. El. Sevgi ÜNAL

sevgiu@hacettepe.edu.tr

San. Öğr. El. Burhan ÖNDER

burhander@ttmail.com

San. Öğr. El. Kamer GÜNGÖR

kamergungor@gmail.com

San. Öğr. El. Ayhan VARA

-

Öğr. Gör. Dr. Atilla Çağdaş DEĞER

atillacagdas@yahoo.de

Öğr. Gör. Argun DEFNE

adefne@hotmail.com

Öğr. Gör. Ercüment Burak ERDOĞAN

ercument8@yahoo.com.tr

Öğr. Gör. Önder ÖZKOÇ

onozkoc@gmail.com

Öğr. Gör. Hediye Çiğdem AYTEPE

cigdemaytepe@yahoo.com

Ulus. Öğr. Gör. Can Aksel AKIN

canakselakin@yahoo.com

Araş. Gör. Mehmet Korhan ILGAR

korhan.ilgar@hacettepe.edu.tr

Uzm. Hüseyin YILMAZ (HSO Koordinatör Yrd. ve Arşiv Sorumlusu )

zamliyniyesuh@gmail.com

 

2. Ders Ücretli Akademik Personel

Prof. Rengim GÖKMEN

-

Doç. Çağlar TÜRKER

-

Doç. Dr. Orhan BABA

baborhan@gmail.com

Öğr. El. Dr. İlker Deniz BAŞUĞUR

denizbasugur@gmail.com

Öğr. El. Sıdıka ÖZDİL

sidika.ozdil@gmail.com

Öğr. El. Nejat BAŞEĞMEZLER

n.basegmezler@gmail.com

Öğr. El. Sunay MURATOV

smuratov67@gmail.com

Öğr. El. Abdurrahman Said KUTLU

a.s_kutlu@hotmail.com

Öğr. El. Orhan Veli ÖZBAYRAK

orvelozbayrak@hacettepe.edu.tr

Öğr. El. Ali ALİZADE

ali_alzdh@yahoo.com

Öğr. El. Burak Metehan ÖZTÜRK

burakmetehan@hotmail.com

Öğr. El. İsmail Hakkı BURDURLU

İsmail.bernsteinian@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr