Bale Anasanat Dalı

MİSYONUMUZ
Konservatuvarımız misyonu doğrultusunda; evrensel değerler ışığında üstün nitelikli dansçı ve eğitimci yetiştirmek ve akademik çalışmalarla birlikte yapılacak sahne uygulamalarıyla; dans sanatına ve Türkiye’nin kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ
Yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir sanat eğitimi kurumu olarak, dans sanatının tüm alanlarında başarı gösterebilecek ve eğitim verebilecek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bale sanatının tanıtılmasını sağlayacak üstün niteliklere sahip bireyler yetiştirebilmek.

AMAÇLAR
Bale Anasanat Dalı, uluslararası düzeyde akademik uzman kadrosuyla kuruluşundan bu yana, bale-dans ve eğitim kurumlarının sanatsal kadrolarını oluşturacak nitelikte sanatçılar, koreograflar ve eğitimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

HEDEFLER
Ankara Devlet Konservatuvarı kuruluş tarihi boyunca bale ve dans ekollerini korumak ve zenginleştirmek, uluslararası üne sahip bu ekoller ile birlikte ulusal eğitim çerçevesi içinde eğitime devam etmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin ilk ve en büyük kadrosuna sahip olan Bale Anasanat Dalı, mükemmeliyetçi ve yoğun bir eğitim süreci içinde her yıl özel yetenek sınavları gerçekleştirerek eğitim sürecini tamamlamayı, yüksek kalitede mezunlar vermeyi, mezunlarımızı profesyonel bale-dans kurum ve kuruluşlarında görev almalarını sağlamayı ve ulusal/uluslararası düzeyde sanatçılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

BALE DANSÇILIĞI PROGRAMI
Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950-1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir.
İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi, Lisans programında sürdürülmektedir. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

KOREOLOJİ PROGRAMI

Koreoloji, bale eserlerinin notasyonla arşivlenmesi için geliştirilen yazım sistemidir. Türkiye'de dans notasyonu ilk 1966 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde Dans Yazısı adı ile eğitim programına alınmıştır. Bu ders, Londra Koreoloji Enstitüsü'ne gönderilen ve enstitünün ilk mezunlarından olan F.I Chor. Suna Eden Şenel tarafından verilmiştir. 1987 yılında Bale Anasanat Dalı bünyesinde “Koreoloji- Koreografi Sanat Dalı” kurulmuştur. 1998 yılında Koreoloji Sanat Dalı Başkanı Ç.Seda Altuğ girişimleriyle Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 
Hacettepe Üniversitesi, 4 yıllık lisans ve yüksek lisans programı ile Türk Koreolojistleri yetiştiren Türkiye'deki tek üniversitedir.
Koreoloji Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans ve yüksek lisans programlarıyla, koreolojinin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

MODERN DANS PROGRAMI

Modern Dans Sanat Dalı Lisans programı uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek; çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermeyi hedefler. Eğitimin bir parçası olan çalışmaların sahnelenmesi yoluyla öğrencilerine sahne deneyimi kazandırırken aynı zamanda sahnelenmek üzere yaratılan eserleri kamuoyuyla buluşturur. Sahneleme çalışmaları toplumsal kültür birikimine katkıda bulunma amacının yanı sıra geleceğin modern dans koreografları olması umulan öğrencilerinin koreografi deneyimi kazanmalarına olanak sağlar.

DANSÇILIK PROGRAMI
Yüksek Lisans
Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950 -1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir.İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi, Lisans programında sürdürülmektedir. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

KOREOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans
Koreoloji, bale eserlerinin notasyonla arşivlenmesi için geliştirilen yazım sistemidir. Bir çok yazım tekniği içinde en geçerli olan sistem 1955 yılında İngiltere'de kullanılmaya başlanan Benesh Hareket Notasyonu'dur. Türkiyede dans notasyonu ilk 1966 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde Dans Yazısı adı ile eğitim programına alınmıştır. Bu ders, Londra Koreoloji Enstitüsü'ne gönderilen ve enstitünün ilk mezunlarından olan F.I Chor. Suna Eden Şenel tarafından verilmiştir. 1987 yılında Londra'daki The Benesh Institute of Choreology'den eğitim vermek üzere Rosalynd Elliott'un çağırılmasıyla, Bale Anasanat Dalı bünyesinde “Koreoloji- Koreografi Sanat Dalı” kurulmuştur. 1998 yılında Koreoloji Sanat Dalı Başkanı Ç.Seda Altuğ girişimleriyle Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Hacettepe Üniversitesi, 4 yıllık lisans ve yüksek lisans programı ile Türk Koreolojistleri yetiştiren Türkiye'deki tek üniversitedir.
Koreoloji Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans ve yüksek lisans programlarıyla, koreolojinin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

DANSÇILIK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik
Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950 -1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir. İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi süreci Lisans eğitimini de kapsamaktadır. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Doç. Dr Türel EZİCİ (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)

Doç. Dr Selçuk GÖLDERE (Bale Anasanat Dalı Başkanı)

Sanatçı Öğr. El. Özlem MERT (Bale Dansçılığı Sanat Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Sabina GANİOĞLU (Koreografi ve Koreoloji Sanat Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Selçuk GÖLDERE (Modern Dans Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter: Erdal ERDEM

Bale ASD Temsilleri

20 Aralık 2016            Bale Temsili (H.Ü. M Salonu)
10 Nisan 2016 Yılsonu Temsili (Opera Sahnesi)
8 Nisan 2016 Yılsonu Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
10 Mayıs 2015 Yılsonu Temsili ‘Konservatuvar 79 Yaşında’ (Opera Sahnesi)
3 Mayıs 2015 Yılsonu Temsili ‘Konservatuvar 79 Yaşında’ (Opera Sahnesi)
29 Nisan 2015 H.Ü. Uluslararası Bartok Müzik Festival ve Sempozyumu
22 Nisan 2015 3. Açık Dans Stüdyosu
22 Aralık 2014 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Anısına Bale Temsili (H.Ü. M Salonu)
26 Aralık 2014 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Anısına Bale Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
29 Nisan 2014 Dünya Dans Günü (Opera Sahnesi)
27 Aralık 2013 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Anısına Bale Temsili (H.Ü. M Salonu)
6 Mayıs 2013 H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın 77. Kuruluş Yıldönümü (Opera Sahnesi)
29 Nisan 2013 Dünya Dans Günü (Opera Sahnesi)
27 Aralık 2012 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin Anısına (H.Ü. M Salonu)
6 Ocak 2012 Türkiye’nin İlk Bale Okulunun 64. Kuruluş Yıldönümü (Leyla Gencer Sahnesi)
22 Mayıs 2012 Yılsonu Gösterisi (Opera Sahnesi)
16 Mayıs 2011 Yılsonu Temsili (Cüneyt Gökçer Sahnesi)
27 Aralık 2011            Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 92. Yılı Anısına (H.Ü. M Salonu)
9 Mayıs 2011 Bahar Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
4 Mayıs 2011 75. Yıl Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
15 Mayıs 2010 Bahar Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
1 Mayıs 2010 Bahar Temsili (Opera Sahnesi)
22 Nisan 2010 23 Nisan Kutlu Olsun (H.Ü. M Salonu)
21 Mart 2010 Açık Dans Stüdyosu
8 Ocak 2010 Klasiklerden Seçmeler (H.Ü. M Salonu)
23 Mayıs 2009 Yılsonu Gösterisi (Opera Sahnesi)
18 Mayıs 2009 Bahar Temsili (Leyla Gencer Sahnesi)
27 Nisan 2009 Dünya Dans Günü Temsili (H.Ü. M Salonu)
20 Ocak 2009 Yeni Yıl Temsili (H.Ü. M Salonu)
17 Mayıs 2008 Türkiye’de Bale Eğitiminin 60. Yılı (Opera Sahnesi)
8 Mayıs 2008 72. Yıl Onuruna Bale Temsili (H.Ü. M Salonu)
29 Nisan 2008 Dünya Dans Günü Kutlama Temsili (H.Ü. M Salonu)
26 Mayıs 2007 Atatürk’e Teşekkür Temsili (Opera Sahnesi)
11 Mayıs 2007 Atatürk’e Teşekkür Temsili (H.Ü. M Salonu)
30 Nisan 2007 Dünya Dans günü Temsili (Tiyatro Anasanat Dalı Üst Sahne)
21 Nisan 2007 Özel Konser Akşamı (H.Ü. M Salonu)
30 Kasım 2006 H.Ü. 40. Yıl Kutlamaları (H.Ü. M Salonu)
10 Kasım 2006 10 Kasım Atatürk’ü Anma Temsili (Beytepe Yerleşkesi K Salonu)
14 Mayıs 2006 Konservatuvarın Kuruluşunun 70. Yıl Şerefine (Opera Sahnesi)
9 Mayıs 2006 Konservatuvarın Kuruluşunun 70. Yıl Şerefine (Opera Sahnesi)
29 Nisan 2006    Dünya Dans Günü Gösterisi (DT Muhsin Ertuğrul Sahnesi)
23 Nisan 2006    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni (Konservatuvar Konser Salonu)
30 Aralık 2005 Yeni Yıl Gösterisi
12 Mayıs 2005 Tchaikovsky Baleleri Gecesi (H.Ü. M Salonu)
24-26 Mayıs 2005 Tchaikovsky Baleleri Gecesi
6 Mayıs 2005 Klasik Bale Akşamı (Anadolu Üniversitesi)
26 Mayıs 2004 Bahar Temsili (Opera Sahnesi)
2-3 Haziran 2004 Bahar Temsili (Opera Sahnesi)
21-22 Mayıs 2003 Bahar Temsili (Opera Sahnesi)
9 Mayıs 2003 Bale Gösterisi (H.Ü. M Salonu)
16 Nisan 2003 2. Uluslararası Edirne Sanat Festivali (T.Ü. Sanat ve Eğitim Merkezi)
10 Ocak 2003 Bale Gösterisi (H.Ü. M Salonu)
22 Aralık 2003 Bale Temsili (Türk-Amerikan Derneği)
29 Nisan 2002 Dünya Dans Günü Kutlaması (Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Eskişehir)
21 Mayıs 2001 Bale Anasanat Dalı Gösterileri (H.Ü. M Salonu)
5 Mayıs 2001 65. Yıl Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları (Opera Sahnesi)
6 Mayıs 2001 65. Yıl Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları (Operet Sahnesi)
25-27 Mayıs 2000 Bale Anasanat Dalı Gösterileri (Opera Sahnesi)

ÖDÜLLER

 • 2016 Almata/Kazakistan 5. Uluslararası Orleu Dans Okulları Yarışması birincilik Efe Burak
 • 2016 5. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması dördüncülük diploması Efe Burak
 • 2016 Almata/Kazakistan 5. Uluslararası Orleu Dans Okulları Yarışması dördüncülük Alp Yazganarıkan
 • 2015 İtalya Spoletto Bale Yarışması birincilik İlhan Durgut (Altın Madalya)
 • 2014 4. İstanbul Bale Yarışması ikincilik İlhan Durgut (Gümüş Madalya)
 • 2014 Rusya Sibirya Krosnoyarsk Bale Yarışması Finalistlik Diploması İlhan Durgut
 • 2012 3. İstanbul Bale Yarışması Türksoy Özel Ödülü Berin Kocabaşoğlu
 • 2012 Kırgızistan 1. Akkuğu Bale Yarışması ikincilik Buğrahan Alnıaçık
 • 2012 Kırgızistan 1. Akkuğu Bale Yarışması üçüncülük Gülberk Öcal
 • 2012 Kazakistan 3. Orleau Uluslararası Bale Yarışması üçüncülük Sultan Menteşe
 • 2010 Andante Müzik Ödülleri Yılın En İyi Dansçısı Ödülü Kadir Okurer
 • 2010 Kore Uluslararası Bale Yarışması ikincisi Kadir Okurer
 • 2009 VIII. Uluslararası Primeo Roma Bale Yarışmasında ikincilik Kadir Okurer
 • 2009 YAGP New York Bale Yarışmasında ikincilik Kadir Okurer
 • 2008 I. İstanbul Uluslararası Bale Yarışmasında İstanbul Grand Prix Ödülü Kadir Okurer
 • 2006 21. Varna Uluslararası Bale Yarışmasında üçüncülük Kadir Okurer

TALANT OSMONOV’UN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 2008 - ‘Asya Dausı’ Uluslar arası Festivalinin ‘Kırgızistan’da Yılın Adamı’ projesinde Solist Asel Aidarova ile birlikte ‘Kırgızistan’ın En İyi Bale İkilisi’ kategorisinde ödüllendirildi.
2- 2009 - bale repertuvarının başrollerinde dansettiği için Kırgız Cumhuriyeti Kültür Meclisi tarafından kurulan SSCB Halk Sanatçısı Cholponpek Bazarbaev Cumhuriyet ödülünü kazandı.
3- 2011 - Kırgızistan’da 2011 yılı seçimi Uluslararası Yarışmasında ‘Kanatlı Gelecek’ kategorisinde ödül kazandı.
4- 2011 - Zamandash (Sovremennik) Kamu Fonunu “Cıl Mıktılatrı-2011” (“Yılın En İyi Şahısları”) yarışmasında ‘Yılın En İyi Şahsı ödülünü aldı.
5- 2010 yılında Kültür ve Eğitim Kurumlarındaki başarıları için Yılın En İyi Dansçısı kategorisinde Kırgız Cumhuriyeti Kültür ve Bilgi Bakanlığı’nın Diploması ile ödüllendirildi.
6- Eylül 2011- Kırgız Cumhuriyeti kültür sanatının gelişmesindeki katkısı için Kırgız Cumhuriyeti Kültür ve Bilgi Bakanlığı’nın ‘Madaniyattyn Mıktı Kızmatkeri’ madalyası ile ödüllendirildi.
7- Ekim 2010- II. Mahmud Esambaev Solo Dans Festivalinde Pop Dans kategorisinde Üçüncülük Ödülü kazandı.
8- Ekim 2014- II. Mahmud Esambaev Solo Dans Festivalinde ‘Çeçen Cumhuriyeti Kültür Bakanı Özel Ödülü’nü kazandı.
9- Ekim 2011- Kültür ve Sanat gelişimindeki yararları ve faaliyetleri için ‘Kırgız Cumhuriyeti Şeref Sanatçısı’ unvanı verildi.
10- Nisan 2014- sanattaki başarıları için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından Birleşmiş Milletler için WIPO Altın Madalyası ile ödüllendirildi.
11- 2016 - Almata/Kazakistan 5. Uluslararası Orleu Dans Okulları Bale Yarışması Birincilik Ödülü (Çalıştırıcı)

GULAİM SADYBAKASOVA’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 2014- Abdılas Maldbaev Kırgız Milli Lenin Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Onur Belgesi
2- 2014-Kırgızistan Kültür Bale Ödülü

AYSULU TOKOMBAYEVA’NIN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 1969- Kırgızistan Gençlik Ödülü
2- 1982- Sovyetler Birliği Devlet Sanatçısı Ödülü
3- 1975-1976 Kremlin Laureat Devlet Ödülü
4- 1989-1990 Cengiz Aytmatov Uluslararası Ödülü

İNAN MERT’İN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 2016 - Almata/Kazakistan 5. Uluslararası Orleu Dans Okulları Bale Yarışması Orta Kategori Birincilik Ödülü
2- 2017 - Hacettepe Üniversitesi Sanat Teşvik Ödülü
3- 2016 - Almata/Kazakistan 5. Uluslararası Orleu Dans Okulları Bale Yarışması Birincilik Ödülü (Çalıştırıcı)
4- 2006-2007 Akademik Yılı Hacettepe Üniversitesi Sanatta Teşvik Ödülü

DOÇ. DR. SELÇUK GÖLDERE'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER
1- 1997 Sanat Kurumu Ödülleri                    Cumhuriyet'e Selam
'Jüri Özel Ödülü' (Dans Yönetmeni: Selçuk GÖLDERE)
2- 2012 Direklerarası Seyirci Ödülleri       Anadolu Ekspresi/Göç
En İyi Dans Tiyatrosu/Koregrafi Ödülü (Reji ve Koreografi: Selçuk GÖLDERE)
3- 2013 Direklerarası Seyirci Ödülleri       Karınca Li
En İyi Yapım Ödülü (Reji ve Koreografi: Selçuk GÖLDERE)
4- 2017 Üstün Akmen Ödülleri                    Yoko'nun Doğum Günü
Yılın En İyi Koreografı (Hareket Tasarımı: Selçuk GÖLDERE)

Yüksek Lisans ve Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu
Doç. Dr Selçuk GÖLDERE
selcukgoldere@hacettepe.edu.tr
Sanatçı Öğr. El. Özlem MERT
omert@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Sabina GANİOĞLU
sabina.ganioglu@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Zeynep ÖZBULUTzeynep.ozbulut@hacettepe.edu.tr
Sanatçı Öğr. El. A.Hakan EKMEN
hekmen@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Ece ÖZÇETİN
ece.ozcetin@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. İnan MERT
inanmert@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Göksu COŞKUNLAR
goksu.ozakoglu@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Yeşim BALTACIOĞLU
yarsoy@hacettepe.edu.tr
Sanat Uyg. S.Banu MANAP
sbmanap@hacettepe.edu.tr
Sanat Uyg. Ebru TANGUT
ayseebru@hacettepe.edu.tr
Sanat Uyg. Nurhayat DEMİREL
ndemirel@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. H.Serkan AYITKANhikmetserkan.ayitkan@hacettepe.edu.tr
Yabancı Uzman Aysulu TOKOMBAYEVA
aysulu.tokombeyeva@hacettepe.edu.tr
Yabancı Uzman Kasymbek TYNYBEKOV
kasymbek.tynybekov@hacettepe.edu.tr
Yabancı Uzman Serklana GANİ
Araş Gör Ayça NARLI
aycanarli@hacettepe.edu.tr
Gulaim SADYBAKASOVA
gulaim.asilbekovna@hacettepe.edu.tr
Talant OSMONOV
talant.osmonov@hacettepe.edu.tr
Mehmet Şafak TÜRKEL
safakturkel@yahoo.com
Misafir Öğr. El. Eren ERKİLET
erenerkilet@gmail.com
Misafir Öğr. El. Deniz OĞAN
denizzogan@gmail.com
Misafir Öğr. Ele. Zeynep SUNAL ÖNGÜN
zeynepsunal@gmail.com
Misafir Öğr. Ele. Meram ÖLÇMEN
molcmen@yahoo.com
Misafir Öğr. Ele. Nazlı DİRİN
nazlidirin@gmail.com
Medya Galerisi

YOUTUBE da Bale Anasanat Dalı

https://www.youtube.com/watch?v=WgvNoyZo26c

https://www.youtube.com/watch?v=HEv169ODzkw

https://www.youtube.com/watch?v=gUo2TmgG6Y4

https://www.youtube.com/watch?v=sr4M8iH9rXE

https://www.youtube.com/watch?v=eezxXnRsZK8

https://www.youtube.com/watch?v=z1sFwumwqQ8

https://www.youtube.com/watch?v=hwy2_97NDPo&feature=youtu.be

Bale Anasanat Görselleri

Medya Galerisi

Duyurular

06 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenen Ankara Devlet Konservatuvarı Prof İnci Kurşunlu Onuruna Bale Anasanat Dalı Temsili ile ilgili Necla Çıkıgil'in 'ADK Bale Anasanat Dalı 81.Yılı nasıl kutladı?' başlıklı yazısı ektedir.
ADK Bale Anasanat Dalı

06 Mayıs 2017 tarihinde Üniversitemizin 50.Yılı ve Konservatuvarımızın 81.Yılı Kutlamaları adına Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde gerçekleştirdiğimiz Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Prof. İnci Kurşunlu Onuruna Bale Anasanat Dalı Temsili’nin ardından Sayın Prof. İnci Kurşunlu’nun Teşekkür Mektubu ektedir. Kendisine, göstermiş olduğu incelikten dolayı teşekkür ederiz.
Bale Anasanat Dalı

Bale Anasanat Dalı 03 ve 17 Mayıs 2015 tarihlerinde Saat:20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi'nde Yılsonu Temsilleri düzenleyecektir.

Bela Bartok'un Ardından/ KÖKLER adlı eser Modern Bale eseri Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Bartok Müzik Festivali ve Sempozyumu Festival Programı kapsamında 29 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 20.00’de Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi’nde Dünya Dans Günü Özel Temsili adıyla sahnelenecektir.

Bale Anasanat Dalı Öğrencisine Altın Madalya Ödülü!

Bale Anasanat Dalı TORK Dans Festivali Duyurusu

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr