Arp Sanat Dalı

1924'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin ilk bölümlerinden olan Arp Bölümü, yurt dışından gelen eğitmenlerinin arasında R. Moisol, M. Grossi, Schiffner, S. Tobias, G. Parenti gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk arpistler yetiştirmiştir. 1982 Yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesine dâhil olmuştur. Arp Sanat Dalı, Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik programlarını yürütmektedir. Uluslararası düzeyde yetiştirdiği arpistlerle, gerek akademik gerekse uygulamalı alanlarda, müziğin her dalında hizmet vermektedir. Verilen eğitim profesyonel kariyerin tüm alanlarını kapsar. Lisans dönemi öğrencileri, solo repertuarın yanı sıra her öğretim yılında bir konçerto çalarlar ve başarılı öğrenciler okul orkestrasıyla solist olarak çalma şansını elde ederler.

Prof. Demet AKKILIÇ (Piyano Anasanat Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Öznur ORBAY(Arp Sanat Dalı Başkanı)

Sekreter Nermin Vurgeç nvurgec@hacettepe.edu.tr
İlgili Yönergeler

İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.

Yüksek Lisans ve Doktora

Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi

Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.

Öğretim Kadrosu
Öğr. Gör. Müjgan AYDIN
kedim1925@hotmail.com
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr