GİRİŞ SINAVLARI

Başvuru, Sınav ve Kesin Kayıt Tarihleri

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Yetenek Sınavları Aday Kayıt Formu (H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan da temin edilebilir)
2. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı önlü olmalıdır)
4. 2 adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf
5. YGS Sonuç Belgesi (Lisans Başvuruları için geçerlidir)

Kayıt için adayların bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile aday kaydı yapılmaz.

Giriş Sınavı İşitme Örnek Soruları
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: adk@hacettepe.edu.tr
ADK Web Sayfası Sorumlusu: Doç.Dr.Selçuk GÖLDERE
(e-mail:selcukgoldere@hacettepe.edu.tr)