Müzik ve Bale Ortaokulu

YÖNETİM

Müdür
Doç. Onur ÖZMEN

onozmen@gmail.com

Serkan TAŞ
Müdür Yardımcısı
serkantas@hacettepe.edu.tr

Füsun IĞDIR
Bölüm Sekreteri
fusunigdir@hotmail.com (Dahili No: 1137)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: huadk@hacettepe.edu.tr