Müzik ve Bale Ortaokulu

YÖNETİM

Öğr. Gör. Dr. Atilla Çağdaş DEĞER (Müdür)

atillacagdas@yahoo.de

Öğr. Serap YALÇIN GÜLER (Müdür Yardımcısı)

serapyalcinguler@hacettepe.edu.tr

Füsun IĞDIR (Bölüm Sekreteri)

fusunigdir@hotmail.com (Dahili No: 1137)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: huadk@hacettepe.edu.tr