Müzik ve Bale Ortaokulu Kültür Bölümü Öğretim Elemanları
Öğr. Gör. Şahin ÜNGÖR
sungor@hacettepe.edu.tr
Öğretmen Serkan TAŞserkantas@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Vesile ÇALIKOĞLUvesileyasar.calikoglu@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Arif BURSAL
abursal@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Hatice ÇAKIMCIhaticecakimci@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Huriye ALTINAY
huriyealtinay@hotmail.com
Öğr. Gör. Neslihan LAFÇI
nel9610@gmail.com
Öğr. Gör. Ece CERAN
ceranece@hotmail.com
Öğretmen Müge CİNEMREmugeozer@hacettepe.edu.tr
Öğretmen Ayşen DEMİREL
ayskync1234@hotmail.com
Öğretmen İlknur KARAKAYA
ilknur.karakaya@hacettepe.edu.tr
Öğretmen Mustafa TAŞKINtaskinm@hacettepe.edu.tr
Öğretmen Serap GÖKÇE
Öğretmen Serap YALÇIN GÜLER
Öğretmen Aynur TURAN
Öğr. Gör. Deniz ALTUNCAN
Öğr. Gör. Gülben KOCABIÇAK
Öğr. Gör. Buse CEĞER
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Bahriye Üçok Caddesi No: 4 PK:06500 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312) 212 62 10 - 11 - 12 Faks: 0 (312) 215 84 66
E-posta: huadk@hacettepe.edu.tr